1

Not known Details About tam tang kinh dien nguyen thuy

News Discuss 
Những nội dung của Tam Tạng Kinh bằng tiếng Pali Tipitaka được ghi rõ trong phần “Phụ Lục” ở cuối Chương này. Tất cả những điều vâng giữ và pháp hành tạo thành những bước thực tiễn trên con đường Bát Chánh Cao Thượng của Đức Phật.dẫn đến sự thanh https://alberte825vfl9.ageeksblog.com/profile

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story